• Soep maken in de klas
  En de kleutertjes helpen mee
 • Handwerken
  Handwerken wordt in alle klassen van de lagere school gegeven, het stimuleert de ontwikkeling van de fijne motoriek
 • Sint Maarten
  Op school worden pompoenen uitgehold en er is een sfeervolle viering in de klas.
 • Rekenen
  In onze pedagogie hanteren we het principe van doen en bewegen vóór het denken
 • Rekenen
  Rekenen is een 'doevak' waar veel vreugde aan beleefd kan worden
 • Werk van de kinderen
  nat in nat schilderij
 • Bordtekeningen
  leerkrachten maken in hun klas bordtekeningen in de sfeer van het jaar
 • Winterlandschap
  Bezoek onze school ook op winterse dagen.

Welkom op de website van de Steinerschool Brussel

De leerkrachten, medewerkers, ouders en kinderen van de onze school heten je van harte welkom op de website van onze school.

Wij zijn een jonge school die werkt vanuit de steinerpedagogie, een visie op mens, kind, opvoeding en onderwijs.

Ouders nemen hierin een belangrijke plaats in en realiseren mee de school. Daarom brengt deze stap niet alleen voor je kind, maar ook voor jezelf nieuwe ervaringen mee.

Deze website biedt een kennismaking met de Steinerpedagogie en vertelt hoe je als ouder je weg vindt in de Steinerschool van Brussel, welke inbreng je kan hebben, bij wie je terecht kunt met vragen.

Onze school

De Steinerschool van Brussel is er een Nederlandstalige Steinerschool. Onze school ligt in een rustige en groene buurt in Anderlecht. Ze is goed bereikbaar, ligt dicht bij de ring en de metrostations Ceria-Coovi en Eddy Merckx.

De school telt momenteel 3 peuterklassen,4 kleuterklassen en 6 klassen onderbouw.  Dat betekent dat kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met het laatste jaar van de lagere school bij ons terecht kunnen. Wij werken nauw samen met de andere Middelbare Steinerscholen in Vlaanderen, waardoor een voortzetting binnen het Steineronderwijs doorgaans vlot verloopt. Uiteraard zijn er ook veel kinderen die na een periode Steinerschool aansluiten bij het reguliere onderwijs.

We wensen jou en je kind(eren) veel boeiende contacten en rijke ervaringen toe.